Realizácia projektu „Obnova detských ihrísk“ v Meste Pezinok

Jún 2015 / Prečítané 969 krát

   Mesto Pezinok sa dňa 12. 6. 2015 už po druhýkrát zapojilo s projektom „Obnova detských ihrísk“ do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku „NAŠE MESTO“. Uvedené podujatie organizuje každý rok Nadácia Pontis aj v iných slovenských mestách s cieľom vytvárať krajšie, otvorenejšie a priateľskejšie miesta pre život.
   Do projektu „Obnova detských ihrísk“, sa prostredníctvom Nadácie Pontis zapojili aj dobrovoľníci z radov firiem, ako je IBM Slovensko s.r.o., Tomra Sorting s.r.o. a DELL, ktorí spolu s pezinskými skautmi odburiňovali a zametali detské pieskoviská, šmirgľovali a natierali detské preliezačky, hojdačky a domčeky na niektorých z detských ihrísk sídliska Juh, Pezinok. Projektu sa zúčastnili aj zamestnanci MsÚ Pezinok, ktorí koordinovali a poskytli potrebné pracovné pomôcky a materiál súvisiaci s údržbou detských ihrísk dobrovoľníkom počas celej aktivity daného projektu. Na nákup nevyhnutného materiálu súvisiaceho s údržbou detských ihrísk Mesto Pezinok získalo od Nadácie Pontis menší grant vo výške 199 eur .
   Okrem očakávaného výsledku z projektu, ktorým bolo skrášlenie vybraných detských ihrísk, si všetci odnášali dobrú náladu, za čo všetkým zúčastnením dobrovoľníkom Mesto Pezinok ďakuje.

 

Silvia Nestarcová