ZŠ Kupeckého – malý zázrak

Jún 2015 / Prečítané 1210 krát

   Rekonštrukcia Základnej školy Jána Kupeckého z prostriedkov EÚ použitých v rámci projektu ISRMO akoby bola zakliata. Museli prebehnúť tri komplikované verejné obstarávania a desiatky rokovaní medzi mestom, ministerstvom pôdohospodárstva a firmami. V januári už bola dokonca podpísaná zmluva, ktorú však vtedy víťazná firma nakoniec zrušila. Keď už všetko vyzeralo beznádejne a hrozilo, že rekonštrukcia bude musieť byť hradená z rozpočtu mesta, podarilo sa „vysúťažiť“ firmu, ktorá sa zaviazala všetky práce v termíne a požadovanej kvalite realizovať. Tou firmou je MENERT s.r.o. a nás teší, že je to spoločnosť, ktorá už pre mesto v minulosti pracovala a mesto s ňou má len tie najlepšie skúsenosti. Podľa vyjadrenia primátora, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o úspech celého zdĺhavého a komplikovaného procesu, je to „malý zázrak, ktorý mestu ušetrí sedemsto tisíc euro.“ Práce už začali, ukončené by mali byť do konca mesiaca august a zahŕňajú rekonštrukciu strechy, zateplenie celej budovy a výmenu okien.

 

(MsÚ)