Smiem prosiť?

Máj 2015 / Prečítané 559 krát

   Aj v tomto roku 26. apríla roztancovali pezinčania Radničné námestie. Ako to celé začalo?
   Pred tromi rokmi vznikol nápad zapojiť sa do Medzinárodného dňa tanca. Cieľom podujatia je dostať z uzatvorených sál a tanečných pódií kolektívy i jednotlivcov a odprezentovať rôzne tanečné štýly, žánre a techniky na otvorenom priestranstve. Zároveň však ponúknuť širokej verejnosti možnosť zapojiť sa do tanečných workshopov. U nás v Pezinku sme zatiaľ od tanečných workshopov upustili a snažíme sa zapojiť verejnosť do spoločného nácviku tanca. Pred tromi rokmi sme učili BLUES, minulý rok to bol figurálny Viedenský valčík. Tento rok sme pripravili krokovú variáciu, v ktorej sme spojili prvky tancov Bachata a Chacha.
   Príprava trvala približne 6 týždňov. Na školách sme začali s výučbou krokových variácií. Do projektu sa zapojili ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie so všetkými žiakmi a približne 100 detí zo ZŠ Na bielenisku. Krokovú variáciu sme nacvičovali aj v Centre voľného času, v Základnej umeleckej škole, kde nám veľmi pomohla pani učiteľka Katka Korčeková, už tradične sa zapojili ženy z Jednoty dôchodcov pod vedením pani Zouzalíkovej, ženy cvičiace v Dome kultúry a na Obchodnej akadémii s pani Oľgou Herdovou, ženy cvičiace na ZŠ Na bielenisku pod vedením Evky Pätoprstej, ženy z Denného centra na Cajle pod vedením Grétky Hozovej. Lektori a členovia KST PETAN odučili viac ako 150 hodín. Nedeľné popoludnie začalo choreografiami členov Klubu spoločenských tancov PETAN Pezinok a Tanečného centra CHARIZMA. Spoločne s nimi v choreografii Včielka Maja si zatancovali i maskoti podujatia Včielka Maja a Vilko, ktorí neskôr rozdávali radosť nielen najmenším účastníkom a divákom, ale zapájali sa aj do rôznych choreografií. V programe vystúpili žiaci zo ZUŠ v Pezinku, ktorí si pripravili veľmi pekné choreografie od klasického až po moderný tanec. Už tradične sme sa tešili na vystúpenia členov CARIBENA a LATINIKO z Projektu Miguela Mendeza. Aj tento rok upútali novými choreografiami, ale aj pestrými kostýmami. Tieto súbory počas roka cvičia na ZŠ Kupeckého. Svoju premiéru tento rok mali deti z S3TKidz. Predviedli nám svoje choreografie tancov HIP HOP v podaní detí a lektoriek trénujúcich na ZŠ Fándlyho a ZŠ Kupeckého. Po ročnej pauze si vlastné tanečné číslo pripravili i dievčatá z CVČ v Pezinku. Tradične výborné a zaujímavé tanečné čísla si pripravila choreografka a trénerka Broňa Jurášová so svojím kolektívom SUNNY DANCE. Deti počas roka trénujú na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku.
   PETANISTI okrem ukážok štandardných a latinskoamerických tancov zatancovali choreografie Country, Disco tancov, Salsy. KST PETAN a TC CHARIZMA pravidelne trénuje v Dome kultúry a pracuje s deťmi od 5 rokov, pričom horná hranica nie je obmedzená. Milým vystúpením bola choreografia „Bez žien nemožno žiť“ v podaní seniorov KST PETAN Pezinok.
Vráťme sa k spoločnému tancu. Kroková variácia mala 32 taktov, pripravili sme ju tak, aby ju zvládli deti i dospelí, ale aby bola trošku náročnejšia ako tá minuloročná. Na troch školách sme učili všetkých žiakov a pripomenuli sme si časy, keď tanec patril nielen k základom spoločenskej výchovy, ale aj k základom všeobecného vzdelania. Samotná účasť na Medzinárodnom dni tanca je dobrovoľná. O to viac nás prekvapil počet účinkujúcich, ktorých bolo viac ako tisíc.
   Vďaka podpore OZ Srdce Pezinka aj tento rok každý účastník obdržal tričko s logom podujatia. Do samotného nácviku sa aktívne zapojili členovia OZ Srdce Pezinka - Elenka Žárska, Jozef Mikláš, Božka Mizerová, Ľuboš Hidaši. Mne už tradične zostala úloha moderátorky podujatia.
   Chcem sa poďakovať spoluorganizátorom podujatia, miestnej organizácii ŽIVENA, PKC Pezinok za technickú podporu, ozvučenie a lavičky, ktoré určite ocenili najmä naši diváci. Ďakujem príslušníkom Mestskej polície za pomoc a spoluprácu a vedeniu mesta za poskytnutie šatne pre účinkujúcich v budove MsÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým divákom, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru. Verím, že o rok opäť roztancujeme Pezinok.

 

Kvetoslava Štrbová

 


Ohodnoťte článok: