Stretnutie majstrov v ÚĽUV-e

Máj 2015 / Prečítané 968 krát

Foto: Diana Némethová   Dňa 22. apríla 2015 navštívil prezident SR Andrej Kiska Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) na Obchodnej ulici v Bratislave, kde sa stretol s držiteľmi čestného ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby. Stretnutie s 80 majstrami a vybranými výrobcami z celého Slovenska inicioval ÚĽUV ako formu ich morálneho ocenenia v roku, kedy si organizácia pripomína významné jubileum – 70. výročie svojho vzniku.
   Ľudovoumeleckí výrobcovia predviedli prezidentovi viaceré remeselné zručnosti. Túto príležitosť využila aj keramikárka Mária Hanusková z Pezinka, ktorá v krásnom kroji prezentovala svoju autorskú figurálnu tvorbu. Andrej Kiska vo svojom príhovore ocenil kultúrny prínos talentovaných osobností pre našu súčasnosť, ich podiel na vytváraní kultúrnej identity národa, ich príkladnú oddanosť remeslu a ručnej výrobe. Dlhoročnými nositeľmi čestného titulu majster ľudovej umeleckej výroby sú dvaja Pezinčania – Ján Granec a Drahoslav Chalány. S ich keramickým umením sa môžeme stretnúť nielen na domácej pôde, ale napríklad aj na festivale Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave. Majster Chalány sa ho zúčastňuje od prvého ročníka vždy s veľkým úspechom.
   Titul Majster získavajú jednotlivci za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho druhu výrobného postupu. Od roku 2013 je členkou odbornej komisie, ktorá udeľuje uvedený čestný titul aj Pezinčanka Mgr. Eva Ševčíková, etnologička, ktorá pôsobila ako kurátorka v Malokarpatskom múzeu, v súčasnosti pracuje v ÚĽUV-e na pozícii redaktorky a kurátorky zbierky keramiky.
   Je potešujúce, že na takýchto podujatiach majú zastúpenie aj Pezinčania, ktorí vlastným umom a zručnosťou robia dobré meno nášmu mestu.

 

(es)


Ohodnoťte článok: