Dopoludnie s Miroslavom Turčanom

Máj 2015 / Prečítané 491 krát

   V apríli sa v DSS a ZPS uskutočnilo stretnutie našich obyvateľov s Miroslavom Turčanom a členkami Matice slovenskej – organizácie z Pezinka. Na podujatí sa zúčastnila predsedníčka p. Helena Slamková a členka p. Mária Kopítková. Na úvod sme privítali všetkých prítomných a oboznámili ich s témou stretnutia. Pán Turčan – bývalý predseda Matice slovenskej v Pezinku sa prihovoril piesňou „Óda na radosť“, ktorú sme si všetci spolu zaspievali. Krásnym prednesom básne „Nitra milá, Nitra“ potešila všetkých obyvateľka p. Topková. Pán Alojz Sloboda zaspieval peknú pieseň „Hej, kam ste sa podeli“ a pani Anna Lackovičová zarecitovala „Smrť Jánošíkovu“. Helenka Slamková porozprávala o štúrovskej generácii básnikov a ich odkaze. Spolu s Majkou Kopítkovou zahrali veselú scénku o Uhorčíkovi. Ďalej sa striedali básne aj piesne, ktoré svojím obsahom rozcítili srdcia našich seniorov. Napríklad pieseň o mame a „Javorom, Javorom“. Záver patril básni „Malý drotár“ od Svetozára Hurbana Vajanského v podaní pani Márie Gavenčiakovej. Toto stretnutie bolo jedno z tých, ktoré bude dlho žiť v našich spomienkach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na peknom programe a postarali sa o krásne chvíle, ktoré zažili naši seniori.

 

Dana Hreusová

 


Ohodnoťte článok: