Slávnostná promócia absolventov ATV v Pezinku

Máj 2015 / Prečítané 572 krát

   V utorok 19. 5. sa uskutočnila v Dome kultúry slávnostná promócia absolventov Akadémie tretieho veku. Štúdium úspešne ukončilo 66 absolventov dvojročných študijných odborov Vinohradníctvo, vinárstvo a somoliérstvo, Anglický jazyk a Počítače. Najväčší záujem bol o študijný odbor - Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo, v ktorom skončilo akademický ročník takmer 40 absolventov.
   Na úvod promócie zaznela hymna mesta Pezinok Aká si mi krásna, od Eugena Suchoňa. Absolventom, lektorom a prítomným hosťom sa prihovoril viceprimátor mesta Ing. Miloš Andel, ktorý odovzdal absolventom diplomy a najstaršej absolventke pani Alžbete Šrubařovej aj kyticu kvetov.
   V mene všetkých absolventov ATV sa lektorom a Mestu Pezinok poďakovali PhDr. Zita Joklová a Ing. Miroslav Senka. V závere slávnostného zhromaždenia zaznela študentská hymna „Gaudeamus igitur.“

 

J. Horváthová


Ohodnoťte článok: