Zasadanie Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku

Máj 2015 / Prečítané 556 krát

   Folklórny spevácky súbor RADOSŤ otvoril 24. apríla svojím vystúpením zasadanie X. snemu Okresnej organizácie JDS a poskytol účastníkom energiu na náročné rokovania, ktorých sa zúčastnilo 47 delegátov z 11 základných organizácií.
   Rokovanie snemu otvorila predsedníčka mestskej organizácie JDS Eva Zouzalíková a privítala všetkých delegátov snemu i hostí – predsedníčku Krajskej organizácie JDS Žofiu Lomnickú, primátorov, starostov a predsedov Základných organizácií JDS.
   Správu o činnosti za trojročné obdobie/r.2012-2014/ Okresnej organizácie JDS predniesla predsedníčka Mgr. Mária Miškeriková, ktorá objektívne zhodnotila aktívnu prácu v okresnej organizácii, ako aj kultúrnu, športovú a dobrovoľnícku činnosť v základných organizáciách JDS.
   Vyslovila úprimné poďakovanie organizátorom Okresných športových hier v Budmericiach a tiež pánu primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi a riaditeľke Pezinského kultúrneho centra Ing. Ingrid Noskovičovej za podporu pri príprave 12. ročníka Krajskej prehliadky speváckych súborov a poskytnutie priestorov na jej uskutočnenie. Krajská prehliadka sa uskutoční 16. mája 2015 pod názvom "Seniori spievajú".
   Záverom poďakovala Mgr. Miškeríková predsedom jednotlivých výborov a ich členom za obetavú prácu v prospech Jednoty dôchodcov a s potešením konštatovala že všetkých tých, ktorí sa angažujú pre prácu v Okresnej organizácii JDS hreje pocit, že sú pre túto spoločnosť ešte užitoční a ich práca nielen pre seniorov organizovaných v Okresnej organizácii ale pre všetkých seniorov v okrese má zmysel.

 

Eva Frťalová


Ohodnoťte článok: