Prípady z denníka policajnej stráže – mestskej polície Mesta Pezinok z roku 1927

Máj 2015 / Prečítané 518 krát

   Dňa 11/VII 1927. Nočnú službu prevzali od 6-9 Ján Kochan mesto, Samuel Bažík ulice, od 9-12 Samuel Bažík mesto, Ján Kochan ulice, od 12-3 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, od 3-6 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, hlása, že Teodor K. bol skrzeva bitku a opilost o 1/2 12 hod do 1/2 7 hod rána zavreti do vitrízvenia na mestský dom, inše ništ nové.

   Dňa 16/VII 1927. Dennú službu prevzali od 6-1/2 9 Samuel Bažík mesto, od 1/2 9-11 kino, od 11-12 ulice, od 6-1/2 9 Ján Kochan ulice, od 1/2 9-11 mesto, od 12-3 Rafael Molnár mesto Samuel Vršek ulice, od 3-6 Samuele Vršek mesto Rafael Molnár ulice, hlása že o 6 hod. bol privedený Ján S. skrzeva opilost a žebranie na mestsky dom, do vitrízvenia, inše ništ nové.

   Dňa 27/VII 1927. Dennú službu prevzali od 6-12 Ján Kochan a Samuel Bažík mesto, od 12-6 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, hlása že Rudolf R. o 8 hod. ráno skočil pod vlak pri čiernom moste pričom bol na poli prerezaný, načo bol na cinter odnesený, inše ništ nové.

   Dňa 28/VII 1927. Nočnú službu prevzali od 6-9 Ján Kochan mesto, Samuel Bažík ulice, od 9-12 Samuel Bažík mesto, Ján Kochan ulice, od 12-3 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, od 3-6 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice hlása, že o
1/4 2 v noci sa neznámi pachatelia pokusili vlámat do obchodu firmi Baťa pri nádraži, pri vlámaní boli spozorovaní srážnikem Molnárem načo ti utekli smerem k nádražiu, inše ništ nové.

 


Ohodnoťte článok: