Knižné búdky susedskej knižnice v Pezinku

Máj 2015 / Prečítané 525 krát

   Prvá z piatich knižných búdok susedskej knižnice v Pezinku bola otvorená 13. mája 2015 v Zámockom parku v Pezinku medzi budovou Centra voľného času a detským ihriskom. Knižnú búdku symbolicky uviedol do života lupienkami kvetov primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga.
   Ďalšiu knižnú búdku sme otvorili 18. mája 2015 počas podujatia Literatúra v Radnici. Otvoril ju hosť večera – spisovateľ Michal Hvorecký. Knižná búdka sa nachádza na nádvorí budovy Starej radnice.
   V súčasnosti pripravujeme knižné búdky pre sídlisko Sever, Starý dvor a centrum mesta, ktoré chceme osadiť a spravovať v spolupráci s dobrovoľníkmi – obyvateľmi danej oblasti.
   Knižné búdky vznikli v spolupráci, nás z cyklu Literatúra v Radnici – teda Artfora Pezinok, Malokarpatskej knižnice v Pezinku a reštaurácie Radnica.
   Poslaním knižných búdok je pospájať ľudí, ktorí žijú blízko seba, možno aj spoločnými záujmami o knihy a príbehy. V knihách môžete nechávať poznámky aj krátke recenzie. Aj samotné búdky majú priestor pre nechávanie odkazov. Pri využívaní búdok platí jediné pravidlo: Vezmi si knihu, po prečítaní ju vráť alebo vymeň za inú. Stačí otvoriť dvierka, vložiť knižku alebo vybrať si tú svoju.

 

Daniela Tóthová

 


Ohodnoťte článok: