Putujeme za ľudovou piesňou

Máj 2015 / Prečítané 420 krát

   Vo štvrtok 16. 4. sa v ŠKD pri ZŠ Na bielenisku konal ďalší ročník speváckej súťaže PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU. Na súťaži sa zúčastnilo 30 detí. Teší nás, že aj vďaka našim deťom sa ľudové piesne dostávajú do povedomia a aj takouto formou sa zachovávajú ľudové tradície. Súťaž moderovala vychovávateľka pani Šimonovičová, pomáhal jej vychovávateľ pán Pátek a pani Sviteková. Objektivitu výsledkov zabezpečila porota v zložení troch žiačok II. stupňa a pedagógov. Ťažko bolo určiť víťazov. Všetci boli perfektní a snažili sa čo najlepšie zaspievať, o čom svedčia aj dve prvé a druhé miesta medzi prvákmi. Ceny nakoniec získali: Paulínka Procházková, Sofia Varholáková, Paulínka Šemetková, Viktória Barcajová, Gabriela Filípková, Júlia Brezinová, Simona Michalcová, Andrej Mojžiš, Lenka Pastýrová, Izabela Feke, Sabrína Nižňanová. Porota prekvapila udelením špeciálnej ceny za žartovnú pieseň Vysoký jalovec, ktorú získal prváčik Lacko Chovanec. Záver súťaže spestril vychovávateľ pán Pátek, ktorý zaspieval pieseň
   V pondelok doma nebudem, ktorú žiaci spontánne odmenili búrlivým potleskom. Celoklubová akcia sa vydarila, radi by sme poďakovali za podporu vedeniu školy a pedagógom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

 

Simona Sviteková

 


Ohodnoťte článok: