Dom Jána Kupeckého si zaslúži viac

Máj 2015 / Prečítané 706 krát

   Rodný dom Jána Kupeckého v Pezinku stojí na periférii záujmu, ale len zdanlivo.
   Dôkazom je Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 30. 4. 2015 pod názvom Pohár vína na dvore Jána Kupeckého. Tento jednopodlažný objekt má správe Malokarpatské múzeum v Pezinku a jeho majiteľom je BSK.
V Deň otvorených dverí sa na dvore Rodného domu zišlo 22 ľudí, ktorí si vypočuli úvodné slová riaditeľa múzea PhDr. Martina Hrubalu, PhD. Tvorbu a život vorbu barokového umelca predstavil teoretik umenia a primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. S históriou a dianím v dome Jána Kupeckého oboznámila prítomných teoretička umenia Eva Trilecová.
   Okrem bohatej dávnej histórie sú pre budúcnosť domu nemenej dôležité aktivity, ktoré sa tu konali v rozmedzí 70. a 90. rokov minulého storočia Je to množstvo výstav významných slovenských výtvarníkov, ktorých diela sú dnes vyhľadávané zberateľmi umenia a galériami. Medzi vystavujúcimi umelcami boli aj mnohí Pezinčania a napokon aj grafické listy Jána Kupeckého vystavené v roku 1972 boli viac ako len zaujímavý výstavný počin.
   V roku 1984 bola na dome odhalená busta J. Kupeckého, ktorú zhotovil akad. soch. Ján Kupecký patrí medzi veľkých európskych barokových portrétistov. Jeho rodný dom si preto zaslúži adekvátnu pozornosť.Alexander Ilečko.

Ján Kupecký patrí medzi veľkých európskych barokových portrétistov. Jeho rodný dom si preto zaslúži adekvátnu pozornosť.

   Významným medzníkom bol však rok 1991, kedy sa za spolupráce s Galériou hlavného mesta Bratislavy podarilo otvoriť stálu expozíciu Jána Kupeckého v menšej miestnosti domu. Druhú väčšiu miestnosť prenajali za účelom umeleckej kaviarne, kde boli pravidelne poriadavané výstavy ľudových i profesionálnych umelcov z Pezinka a okolia. Ako kurátori výstav tu pôsobili: Bohuš Bachratý, Ľubomíra Fašangová, Ľubomíra Slušná, Oliver Solga, Silvia Ilečková, Ľubomíra Peterajová, Irena Pišútová. Zoznam vystavujúcich autorov: Hana Antošová, Anton Anderle, Jozef Bajus, Ján Baláž, Albín Brunovský, Milan Dinga, Yuri Dojč, Karol Drexler, Karol Drexler ml., Andrej Frič, Peter Geisler, Fero Guldan, František Hrutús, Dana Holanová, Gustáv Hupka, Alexander Ilečko, Jozef Ilečko, Jozef Jankovič, Tomáš Janovic, Dušan Králik, Jaroslav Kinl, Ján Korkoš, Marcela Korkošová, Viktor Kubal, Eva Kyselicová, Jozef Lackovič, Viliam a Marcela Loviška, Alexander Mlynarčík, Fridrich Moravčík, Igor Piačka, Júlia Piačková, Štefan Polkoráb, Dávid Popovič, Štefan Prokop, Peter Roller, Agneša Sigetová, Rudolf Sikora, Oliver Solga, Ondrej Šteberl, Ingrid Šurinová, Marie Tomašová, Pavol Tóth, Danica Tyková, Augustín Zabadal, Daniela Zacharová, Jana Želibská, Emil Venkov, Gottfried Laf Wurm.

 

(ET)

 


Ohodnoťte článok: