Deň starých rodičov ...

Máj 2015 / Prečítané 569 krát

  

 Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov sa uskutočnilo dňa 15. 4 .2015 v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 vystúpenie žiakov zo ZŠ Fándlyho. Pod vedením p. uč. Rozbeskej žiaci vystúpili v krojoch s folklórnym repertoárom, ktorý sprevádzala p. učiteľka na hudobnom nástroji.
   Vystúpenie sa konalo na nádvorí zariadenia. Slávnostnú atmosféru dopĺňalo slnečné počasie a radosť našich klientov.
   Tešíme sa na ďalšie stretnutie seniorov a mládeže.....

 


Ohodnoťte článok: