Predstavujeme poslancov MsZ

Máj 2015 / Prečítané 540 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
   V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

Ing. Ján ČECH, poslanec za volebný obvod č. 4

   Som rodený Pezinčan a celý svoj doterajší život som prežil v tomto našom meste. Veľmi dobre si pamätám prvé školské roky, pamätám si, ako naše mesto vyzeralo vtedy, ako sa postupne celé roky rozvíjalo, ako krásnelo a dospelo až k dnešnej podobe. Do komunálnej politiky som vstúpil zvolením za poslanca mestského zastupiteľstva v roku 1998 za volebný obvod číslo 4, do ktorého patria sídlisko Juh, Starý dvor a ulice Bratislavská, SNP a všetky priľahlé až po Saulak. Od tej doby je to už piate volebné obdobie môjho pôsobenia ako poslanca mestského zastupiteľstva. Pre úplnosť od roku 2006 až doteraz som viceprimátorom mesta Pezinok.
   Za roky pôsobenia v mestskom zastupiteľstve sa toho v našom meste udialo veľa. Mnohé z vecí sa nám v rámci kompetencií a finančných možností podarilo uskutočniť v prospech občanov nášho mesta , niektoré aspoň posunúť dopredu. Sú však aj také, ktoré napriek enormnej snahe vyžadujú dlhodobejšie riešenie. Práve tento moment ma viedol k tomu, aby som opätovne vo voľbách v roku 2014 kandidoval za poslanca. Myslím si, že mám stále svojim spoluobčanom čo ponúknuť, pomôcť posunúť veci dopredu v záujme občanov nielen môjho volebného obvodu, ale celého mesta. Som presvedčený, že v tomto volebnom období popri všetkom, čo máme dnes už rozrobené, musíme naďalej pracovať na vybudovaní lávky cez Saulak pre deti a obyvateľov v novej výstavbe na tzv .Sahare. Nie je mysliteľné, aby celá stavba stála na nesúhlase jedného majiteľa pár metrov štvorcových pozemku potrebného k jej vybudovaniu. Chcem podporovať ďalšie rekonštrukcie takmer štyridsať rokov starých chodníkov v našom obvode hlavne na ulici 1. mája až po sídlisko Juh, na Komenského ulici, parkovisko pred futbalovým štadiónom a úpravu fasády na hlavnej budove štadióna. Viac rokov riešime problém parkovania na sídlisku Starý dvor. Verím, že v tomto volebnom období pokročíme s riešením tohto pálčivého problému a že dokážeme skvalitniť život našich spoluobčanov v tejto časti mesta. V neposlednom rade sa chcem s plnou silou zasadiť o rekonštrukciu základnej školy na Fándlyho ulici, hlavne čo sa týka výmeny pätdesiatročných okien. Jednou z hlavných úloh, ktoré chcem riešiť, je budovanie a rozširovanie kapacít v materských škôlkach. Pre mňa však po rokoch pôsobenia v mestskom zastupiteľstve vystupuje i problém, ktorý je nastolovaný vždy pred koncom každého volebného obdobia. Je to problém počtu a nerovnomerného rozdelenia volebných obvodov v meste. Súčasný stav je podľa môjho názoru dávno prežitý a nevystihuje súčasné pomery, nezabezpečuje vyvážené podmienky pre kandidátov na to, aby mohli byť zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. Nie je možné, aby v jednom obvode kandidát, ktorý získa 653 hlasov nebol zvolený za poslanca a kandidátovi v inom obvode stačí len 211 hlasov na to, aby bol poslancom. Myslím si, že na mesto s takým počtom obyvateľov, ako má naše mesto, úplne postačujú dva vyvážené a rovnocenné volebné obvody namiesto v súčastnosti platných päť volebných obvodov. Preto chcem v najbližšej dobe vyzvať poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí kandidovali za politické strany, politické zoskupenia, nezávislých poslancov zaradených i poslancov nezávislých, aby sa problémom vytvorenia rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov zaoberali už teraz a nie až na konci volebného obdobia. Verím, že vyriešením tejto malej časti úloh z volebného programu prispejem k skvalitneniu života všetkých občanov nášho mesta.

 

Ing. Ján Čech

 


Ohodnoťte článok: