Stanovisko vedenia mesta Pezinok

Máj 2015 / Prečítané 559 krát

   Poslanec Milan Grell v Srdci Pezinka č. 4 na str. 8 v svojom článku „Morálny kódex? V Pezinku?“ nevyberaným spôsobom napadol viceprimátora Miloša Andela, keď uviedol nepravdivé údaje o predaji pozemkov a zavádzajúce tvrdenia o prepojení viceprimátora a spoločnosti Stavoimpex. Preto uverejňujeme fakty o ktorých sa každý, kto chce vedieť pravdu môže presvedčiť:
1. Dňa 12. 2. 2015 bol predložený na rokovanie a schválenie Zastupiteľstvu návrh na predaj pozemkov Stavoimpexu Holíč na Muškáte. Znalecký posudok bol na sumu 22,09 € za m2 a jednalo sa celkom o 552 m2. Takto to prerokovala aj Ekonomická komisia (sú v nej aj poslanci za Srdce Pezinka!). Viceprimátor Andel na rokovaní Zastupiteľstva predložil návrh, aby bola suma zvýšená na 25 € za m2. Nikto z poslancov, ani M. Grell, ani nikto zo Srdca Pezinka, nenavrhol vyššiu cenu, hoci má na to právo. Pozemok bol teda predaný za 25 € m2, spolu za
13 800 €. Jednalo sa o bezvýznamných desať pozemkov vo veľkosti od 1 metra po 161 m2 (v jednom prípade), teda nie o ucelený pozemok. (M. Grell pre istotu neuviedol cenu znaleckého posudku, pretože by musel priznať, že M. Andel ako jediný navrhol vyššiu cenu.)
2. M. Grell zamlčal, že za cca 50 € (vtedy 1500 Sk) sa predávali v roku 2008 ucelené pozemky, ktoré prirodzene mali väčšie využitie, a tým aj hodnotu. Boli to štyri pozemky, z toho 2 bezprostredne susediace, o výmere 187, 240 a 437 m2.
3. M. Grell textom: „Má pán Andel s touto právnickou osobou súkromné či obchodné vzťahy?
Na túto otázku pán Andel odpovedal svojím návrhom na rokovaní MsZ. Prečo by inak tento návrh podával?“ vedome podsúva čitateľovi korupčné prepojenie Stavoimpexu a M. Andela. Jeho výmysel je nielen klamstvom, ale nemá ani logiku. Ak by totiž bol M. Andel prepojený so Stavoimpexom, prečo by navrhol za pozemky vyššiu sumu, ako bol znalecký posudok?
   Poslanec Grell teda svojím článkom o porušení Etického kódexu viceprimátorom M. Andelom naznačuje prepojenie viceprimátora Andela so Stavoimpexom. Je to nehorázna drzosť z úst človeka, ktorého firmu Grafit Stav riešil Stavebný úrad v Pezinku, ktorý mu za „čiernu“ stavbu udelil pokutu 4 000 €. Bolo to v roku 2011, v čase, keď bol M. Grell poslancom mestského zastupiteľstva! Týkalo sa to bytovky na Holubyho ulici a mimochodom, iba nedávno doriešil povinnosť vybudovať k tejto budove 8 parkovísk. S veľkorysým pochopením mesta ich po rokoch konečne teraz vybudoval pri Koníčkovi.
   Vedenie mesta si za všetkým, čo je tu napísané, stojí a ponúka k dispozícii ktorémukoľvek občanovi listinné dôkazy, aby si každý mohol vytvoriť názor o tom, ako pán Grell manipuluje s faktami. Z celého článku Milana Grella opäť vyplýva, že buď nevie, čo píše, alebo to píše namiesto neho niekto druhý.
   P.S. O demokratickosti a novej politickej kultúre, ktorú M. Grell hlásal pred voľbami, svedčí aj to, že redakcia Srdca Pezinka odmietla viceprimátorovi M. Andelovi uverejniť opravu. Možno na túto cenzúru myslela redakcia na titulnej strane svojho aprílového čísla.

 

Vedenie mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: