Výsledky jarného upratovania

Máj 2015 / Prečítané 579 krát

   V dňoch 23. až 25. apríla 2015 boli otvorené brány Technického a skladového areálu MPS na Fajgalskej ceste pre Pezinčanov, ktorí sem vozili bezplatne objemný odpad zo svojich domácností. Odpad sa pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb roztriedil podľa druhu a následne sa časť odpadu zhodnotila, uložila ako inertný odpad a časť skončila na skládke.

Na zhodnotenie sa odviezlo:

l 48,43 t suchého komunálneho odpadu (plasty, textil, drevo, papier...) do firmy ecorec Slovensko s.r.o, ktorá Mestu poskytla bezplatne dva kontajnery
l 6 t skla, zhodnotenie zabezpečila fa Marius Pedersen
l 1,62 t železného šrotu – odvoz a zhodnotenie zabezpečila firma Baďura s. r. o.
l kontajner elektroodpadu, chladničiek a práčiek, zhodnotenie zabezpečí Združenie ENVIDOM
l vytriedené konáre zadarmo poštiepkovala a odobrala fa HERMET, spol. s r.o. Senica
l vytriedené pneumatiky sa neodovzdali na zhodnotenie, využijú sa v kameňolome pri športových podujatiach.
   Inertný odpad (betóny, suť, dlažba, tehly...) v množstve 157,25 t sa odviezol do lomu býv. Rudných baní, ktorý zabezpečuje firma Metaleco Servis spol. s r.o.
   Odpad, ktorý sa nedal zatriediť k uvedeným odpadom, bol odvezený ako netriedený odpad na skládku do Senca v množstve 55,37 ton.

 

(OM-OŽP, KS a D)


Ohodnoťte článok: