Program - Malokarpatské múzeum

Apríl 2015 / Prečítané 1108 krát

MALOKARPATSKÉ  MÚZEUM

ul. M. R. Štefánika č. 4,   033/641 20 57


P
odujatia:
Sviatok sv. Floriána – 3. máj. Slávnosť patróna hasičov, na ktorej uvidíte ukážky hasičskej a záchranárskej techniky.
Radničné námestie, MMvPK

Memoriál Richarda Rétiho – 9. máj od 9.00 hod. Medzinárodný šachový turnaj (9.ročník), ktorý pripravujeme v spolupráci s Klubom šachu Pezinok a Pezinských kultúrnym centrom.

Noc múzeí a galérií
– 16. máj, od 18.00 do 22.00 hod. Špeciálny program vo večerných hodinách pre deti aj dospelých ukáže múzeum v inom šate. Vstupné: 1 €

Pohár vína o piatej
– 21. máj, 17.00 hod. Historička Lucia Burdová vám predstaví unikátny prísažný kríž ale aj súdnictvo a trestanie v Pezinku. Prezrieme si výstavu História predmetu – príbeh človeka, ktorá ponúka unikátne predmety zo zbierok múzea. Vstupné: 1 €

Deň sv. Urbana
– 25. máj, od 18.00 hod. Stretnutie priateľov vína, vinohradníkov a vinárov pri príležitosti sviatku ich patróna.

Pohár vína o piatej
– 28. máj, 17.00 hod. Archeológ Július Vavák vie pútavo rozprávať o výskumoch opevnených sídlisk a nálezoch, ktoré ponúka výstava História predmetu – príbeh človeka. Príďte sa o tom presvedčiť a isto vás prekvapí, čo všetko zahŕňa práca archeológa. Vstupné: 1 €

Výstavy:
20. marec – 31. máj 2015 – História predmetu – príbeh človeka 55 rokov Malokarpatského múzea v Pezinku a príbehy ľudí predstavené prostredníctvom predmetov

Stále expozície:
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi – expozície prezentujúce význam a dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

Otváracie hodiny
Pondelok: zatvorené, Utorok - piatok: 9.00 -12.00 h a 13.00 - 17.00 h, Sobota: 10.00 - 17.00 h, Nedeľa: 14.00 – 17.00


Ohodnoťte článok: