Program CVČ

Apríl 2015 / Prečítané 1146 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

 

1.5.- 2.5. Slovanské dni – Festival plný prednášok, workshopov, koncertov a príjemnej atmosféry. Začiatok 1. 5. o 13.30 h v Zámockom parku, pokračovanie v sobotu od 12.00 h. Viac informácii na: https://www.facebook.com/events/796709157049322/
1.5. Výletovka. Výlet pre deti od 6 do 10 rokov spojený s návštevou ZOO Bratislava a Funcity. Prihlasovanie je do 23. 4. v CVČ
7.5. Kvetinka do kvetináča - Mama, ocko poď sa hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
10.5. Deň matiek. Oslava dňa matiek s vystúpeniami detí z krúžkov CVČ so začiatkom o 16.00 h.
14.5. Podmorský svet - Mama, ocko poď sa hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
16.5. Zóna bez peňazí + zaujímavé workshopy a zábava. Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myšlienky – darovať a povymieňať si veci, oblečenie, knižky,.. a zažiť tak atmosféru spolupatričnosti. Začiatok o 10.00 h.
21.5. Kamaráti z lesa - Mama, ocko poď sa hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
28.5. Ovocníčkovia - Mama, ocko poď sa hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
30.5. Deň detí. Deň plný zábavy a súťaží na stanovištiach so začiatkom o 15.00 h v Zámockom parku.

  Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 033/6901 991, 0948 222 117.


Zmena programu vyhradená!