Spoločenská kronika

Apríl 2015 / Prečítané 1426 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Kristína Salaiová  1.3.
Filip Štilhammer  6.3.
Sven Kolenčík  9.3.
Anabelle Líšková  9.3.
Lea Majerčáková  11.3.
Katarína Sujová  11.3.
Alexander Semančík  12.3.
Matúš Sobolič  12.3.
Lucia Halčínová  13.3.
Lea Maťašová  13.3.
Kristína Pastorková  15.3.
Kristína Púčiková  16.3.
Ivan Derzsi  17.3.
Ema Haraščáková  18.3.
Šimon Repa  18.3.
Dorota Noskovičová  20.3.
Sofia Laceková  21.3.
Kucháreková Viktória  22.3.
Erik Gabriel Čavoš  22.3.
Kocsisová Michaela  24.3.
Schmidtová Hana  25.3.
Staňová Miroslava  25.3.
Mária Eva Tichá  30.3.
Lilo Baričičová  1.4.
Földesová Nina  1.4.
Fritzmanová Paulína  2.4.
Páleník Adam  2.4.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Alan Gradaščevič  Ing. Katarína Danková
Roman Mikuláš  Mgr. Silvia Kostková
Vladimír Zelina  Lucia Chovanová
Mgr. Martin Gaál  Mgr. Diana Bittererová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozef Rácz  71 r.
Ing. Ján Sedláček  91 r.
Pavlina Pavelková  83 r.
Alojz Vozatár  85 r.
Juliana Frívaldská  78 r.
Mária Krasňanská  96 r.
Štefan Hujbert  60 r.
Margita Gabiková  84 r.
Helena Heldová  63 r.
Vladimír Morávek  42 r.
Peter Polkoráb  60 r.
Eva Gašparovičová  60 r.
Peter Brnčík  84 r.
Alžbeta Skovajsová  85 r.

 

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Miloslav Chromek

 1.4.

Anna Šturdíková

 2.4.

Eva Tichá

 3.4.

Mariana Hankeová

 3.4.

Jozef Juráš

 5.4.

Dušan Kušnier

 10.4.

Júlia Pätoprstá

 11.4.

Jaroslav Vavřík

 15.4.

Ľubica Klamová

 16.4.

Mária Kováčová

 18.4.

Vladimír Vagač

 20.4.

Ing. Anton Fecko

 26.4.

Peter Ifčic

 27.4.

Jozef Wittgrúber

 28.4.

Jozef Slivka

 28.4.

Alexej Schwammel

 30.4.


75-roční

Helena Lovečková

 1.4.

Marta Zemková

 7.4.

Jozef Caja

 9.4.

Rudolf Weinberger

 10.4.

Martin Jurina

 12.4.

Lýdia Uhlárová

 13.4.

Marta Dudová

 18.4.

Eulália Mihelová

 19.4.

80-roční

Alojz Kabát

 6.4.

Ľuba Jajcayová

 23.4.

Ondrej Chlepčok

 27.4.


85-roční

Irena Pastuchová

 5.4.

Ing. Štefan Tarač

 8.4.

Marta Vagundová

 11.4.

Veronika Klamová

 11.4.

Celestína Klamová

 13.4.

Mária Guštafíková

 19.4.

Sidonia Hasenöhrlová

 23.4.

Anton Kašiar

 25.4.

Alžbeta Skovajsová

 30.4.

90-ročné

Irena Hollanová

 3.4.

Mária Folvárska

 15.4.

92-ročný

Bohumil Federl

 20.4.

94-roční

Emil Barok

 11.4.

Anna Kováčiková

 22.4.


Ohodnoťte článok: