Pezinský Deň narcisov 2015

Apríl 2015 / Prečítané 1251 krát

Dobrovoľníčky na stanovisku Klubu Venuša a deti zo 61. Zboru Modrý oblak. FOTO (pb)   Pezinok, ako všetky mestá na Slovensku, sa už tradične zapája do najznámejšej finančnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom, ktorú organizuje Liga proti rakovine. I tento rok sa do zbierky organizačne zapojili Klub Venuša, ZŠ Fándlyho a 61. Zbor Modrý oblak pezinských skautov. Spoločne sa im podarilo vyzbierať sumu 10 351,26 € (Klub Venuša - 6 395,12 €, ZŠ Fándlyho 2 886 eur, 61. Zbor Modrý oblak 1 070,14 €), za čo im patrí veľká vďaka.