Deň Rómov v Pezinku

Apríl 2015 / Prečítané 600 krát

Medzinárodný deň Rómov bol venovaný najmä deťom, ktoré predviedli svoje schopnosti i nadanie. Mestská polícia pre ne zorganizovala pohybové súťaže, dievčatá spievali a ženy pripravili dobroty podľa vlastnej receptúry. FOTO (pb)

 

    Medzinárodný deň Rómov si v stredu 8. apríla pripomenula aj rómska komunita v Pezinku. Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok v spolupráci s mestskou políciou pripravili pri tejto príležitosti v areáli Základnej školy s materskou školou Orešie pre rómske deti i dospelých športovo-spoločenské podujatie.
   Deň Rómov v Pezinku patrí k tradičným aktivitám MsÚ, veď do svojej histórie si zapísal už 13. ročník. Naše mesto tak patrí k jedným z mála, ktoré sa pre vzájomné porozumenie a spoznanie s Rómami usiluje aj neformálnymi stretnutiami. Deň Rómov má každý rok iný program. Tohtoročné podujatie malo program zameraný predovšetkým na deti.
   V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Oliver Solga. Okrem iného zdôraznil želanie, aby deti Rómov riadne chodili do školy a vzdelávali sa. Pripomenul, že mesto sa bude snažiť pomôcť rómskej komunite, ale je nevyhnutné, aby komunita rešpektovala zákony a nariadenia.
   Na školskom dvore sa po krátkom kultúrnom programe v podaní žiakov Spojenej školy rozbehli súťaže v rôznych športových a zábavných disciplínach. Na súťažiace skupiny detí dohliadali členovia mestskej polície. V tom čase sa v priestoroch školy skupina žien z Glejovky venovala pečeniu tradičných koláčov – olejovníkov. Túto disciplínu mali „na starosti“ referentky oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti.
   V súčasnosti žije v európskych krajinách sedem až štrnásť miliónov Rómov. Medzinárodný deň Rómov si pripomínajú 8. apríla na počesť prvého Svetového kongresu Rómov, ktorý sa konal 8.- 12. apríla 1971 pri Londýne. Zástupcovia zo 14 štátov vtedy deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie Róm a jazyk. Prihlásili sa ku krajine pôvodu – Indii. Rómovia majú svoju hymnu aj vlajku. Deň Rómov si pripomínajú vo svete od roku 1990, na Slovensku si svoj sviatok pripomínajú od roku 2001.

 

(msa)


Ohodnoťte článok: