Pozvanie za poznaním

Apríl 2015 / Prečítané 1282 krát

   Druhá májová sobota je pevne zakotvená v kalendári Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Aj v tomto roku v sobotu 9. mája 2015 spolok organizuje 4. ročník prechodu po Banskom náučnom chodníku.
   S čím sa možno na BNCH oboznámiť?
   Turisticko-poznávacia trasa začína na Zumbergu, kde v stredoveku stála banícka osada. Ďalej pokračuje areálom nemocnice so stopami po kedysi významných železitých kúpeľoch. V banskom poli Ferdinand- Karolína pripomenie ťažbu pyritových rúd. Potom sa okrajovo dotkne ťažby zlata (18. stor.) a podrobnejšie priblíži prieskum a dobývanie antimónovej rudy, jej dopravu do úpravne a následné spracovanie po finálny výrobok. V závere oboznámi účastníkov s geologickým prieskumom v najmladšom banskom diele revíru.
Zraz účastníkov bude o 9.00 hod. na parkovisku pred Pinelovou nemocnicou.

 

Jozef Mišuta, MBS

 


Ohodnoťte článok: