Policajno bezpečnostná akcia

Apríl 2015 / Prečítané 1215 krát

   Dňa 27. marca 2015 v neskorých nočných hodinách vykonala mestská polícia policajno bezpečnostnú akciu. Bola zameraná na kontrolu dodržiavania príslušných právnych predpisov, ktoré upravujú ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
   Mestská polícia vykonala kontrolu prevádzok reštauračného a pohostinského charakteru s predajom alkoholických nápojov so sídlom v katastrálnom území mesta Pezinok. Skontrolovaných bolo spolu 18 prevádzok. Mestskí policajti zameriavali svoju pozornosť na mládež. Či nedochádza k porušovaniu zákazu podávania, predávania alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Súbežne bola vykonaná kontrola týchto osôb aj na verejných priestranstvách v blízkosti reštauračných a pohostinských zariadení s predpokladom konzumácie alkoholických nápojov.
   U 21 osôb bola vykonaná dychová skúška na zistenie alkoholu v dychu, pričom u piatich mladistvých osôb bola zistená konzumácia alkoholu. Vo všetkých zistených prípadoch bolo zahájené objasňovanie priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Mladistvé osoby si na útvare mestskej polície prevzali rodičia. Najvyššia nameraná hodnota alkoholu v dychu bola zistená u 17 ročnej B. K. bytom v Bratislave, ktorá mala v čase kontroly v dychu nameranú hodnotu 0,57 mg/l, t.j. 1,19 promile alkoholu v krvi.
   Jedna osoba – agresívny muž, bol na útvar mestskej polície predvedený za použitia donucovacích prostriedkov. Za hrubé správanie a neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, ktorého sa dopustil tým, že hrubým spôsobom zasahoval do priebehu policajnej akcie, bol doriešený pokutou v blokovom konaní.

 

(MsP)