Návšteva železničiarov v Pezinku

Apríl 2015 / Prečítané 1212 krát

   Záverom roku 2014 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie železničiarov z odvetvia rušňového hospodárstva z celého Slovenska a boli na ňom i Pezinčania. Pri tejto príležitosti sa dohodlo jarné stretnutie roku 2015 v našom meste. Pri príchode do Pezinka (samozrejme vlakom) privítal hostí z Bratislavského i Trnavského kraja predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok P. Ronec a oboznámil ich s históriu železnice v Pezinku. Nasledovala komentovaná prechádzka mestom, kde sa naši hostia dozvedeli nielen dôležité údaje z histórie mesta, ale boli im predstavené jednotlivé historické objekty spadajúce pod ochranu pamiatkárov.
   V mestskom múzeu privítala hostí riaditeľka PhDr. P. Pospechová a predstavila expozíciu i desaťročnú históriu múzea. Následne boli hostia v historickej sále starej radnice privítaní v mene vedenia mesta viceprimátorom Ing. M. Andelom, ktorý ich informoval o súčasnom rozvoji mesta i mnohých podujatiach, ktoré mesto Pezinok ponúka svojim návštevníkom. Nasledovala exkurzia do mestskej pivnice, kde Ing. Hanusková predstavila činnosť Združenia vinohradníkov a vinárov mesta Pezinok, prezentovala typické odrody vín. Následne našich hostí pozdravil i primátor Mgr. O. Solga, s ktorým sa hovorilo i o spolupráci mesta so železnicou.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: