Vítanie jari v Krušičovej kúrii

Apríl 2015 / Prečítané 597 krát

   Kresťanská Veľká noc je oslavou vzkriesenia Ježiša Krista. Predchádza jej pôst s pôstnymi nedeľami, s ktorými sa okrem liturgií a cirkevných obradov spájajú aj ľudové zvyky. Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku v snahe zachovať a priblížiť tradície našich predkov pripravila v nedeľu dňa 29. 3. 2015 podujatie Vítanie jari, ktoré sa uskutočnilo v Krušičovej kúrii v Pezinku.
   Predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku p. PaedDr. Elena Matuská privítala prítomných. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Tradície našich predkov predviedol detský folklórny súbor zo Základnej školy vo Viničnom pod vedením pani Vrškovej a folklórna skupina Obstrléze. Tance a pesničky sa striedali hovoreným slovom o význame veľkonočných sviatkov a ich symboloch.
   Účastníci podujatia si mohli zakúpiť veľkonočné ozdoby a koláče, ktoré pripravili členky ZO ÚŽS v Pezinku a členky folklórneho súboru Obstrléze.
  ZO ÚŽS v Pezinku by touto cestou chcela poďakovať za pomoc pri príprave a priebehu podujatia, a to:
- Mestskému úradu Pezinok, najmä pánu primátorovi Mgr. Solgovi za podporu podujatia a Ing. Lošonskému za technické zabezpečenie podujatia;
- Riaditeľke Kultúrnemu centru v Pezinku pani Ing. Noskovičovej za pomoc pri propagácii podujatia;
- Členkám súboru Obstrléze a Matice slovenskej za pomoc pri organizovaní tohto podujatia;
- Riaditeľke Základnej školy vo Viničnom Mgr. Chrapovej za ochotu a ústretovosť pri príprave programu akcie - a pani Ing. Hanúskovej za poskytnutie priestorov mestskej vinotéky.

 

PaedDr. Elena Matuská, Predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: