Flautová súťaž v Nových Zámkoch

Apríl 2015 / Prečítané 802 krát

Úspešní účastníci súťaže.   19. marca sa rozozneli zobcové flautičky základných umeleckých škôl z celého Slovenska na súťaži „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch. Aj naša ZUŠ Eugena Suchoňa z Pezinka mala na tejto súťaži zastúpenie.
   V kategórii A súťažil najmladší súťažiaci Julián Havlík a vybojoval si krásne strieborné pásmo.
Najviac obsadenou bola kategória B (až 27 súťažiacich). V tejto kategórii súťažila Gabriela Ježíková, ktorá si priniesla bronzové pásmo.
   V kategórii E, ktorá bola s medzinárodnou účasťou, úspešne reprezentovala našu školu Mária Šándorová, ktorá získala strieborné pásmo.
   Všetci traja žiaci sú z triedy Mgr. art. Andrey Klattovej. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov.

 

(ZA)


Ohodnoťte článok: