Poďakovanie

Apríl 2015 / Prečítané 561 krát

   Ďakujeme všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k likvidácii čiernej skládky na Panholci. Mestu Pezinok za odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu a dočistenie priestranstva. Tescu Pezinok za zabezpečenie potravín na guláš a nápoje. PD Vajnory za nápoje. Pánu Seleckému, ktorý zabezpečil nakládku odpadu do kontajnerov. Slečne Andrei Zámečníkovej za vychádzky kočiarom a ľuďom, ktorí sa podieľali na zbere a čistení zelených pásov pri prístupových komunikáciách: Anke a Silvii z Pezinka, Jankovi, Ľubke a jej vnukovi Alexovi z Bratislavy.
 

Ing.Viera Tomčíková
organizátorka za OZ PSVV

 


Ohodnoťte článok: