Vráťme sa k pôvodným zdrojom energie

Apríl 2015 / Prečítané 544 krát

   Pri čítaní knihy Stefana Zweiga „Svet včerajška“ som si uvedomil čo sme získali a o čo sme prišli vďaka pokroku vo vede a technike a spoločenským zmenám, ktoré vďaka tomu nastali. Máme viacej voľného času, môžeme cestovať a komunikovať s celým svetom. Prichádzajú stále nové objavy a sú nám ponúkané stále nové tovary a služby. Ale s nimi prichádzajú nové, doteraz nepoznané obmedzenia a riziká.
   Jedným z nich je riziko nedostatku energií. Nedávno, z dôvodu údržby rozvodu elektriny, bol náš bytový dom niekoľko hodín bez elektriny. Bolo to plánované prerušenie dodávky elektriny, no aj to nám spôsobilo problémy. Na elektrine varíme, elektrinou svietime a elektrinu potrebujú všetky spotrebiče. Ak by prerušenie trvalo dlhšie, boli by sme bez vody i kúrenia. Bez tečúcej vody sa v nevykúrených bytoch nedá normálne žiť.
   Riziko nedostatku energií a ich častého výpadku sa zvyšuje so znižovaním zásob uhlia, ropy a zemného plynu ako aj nárastom politických i technických rizík ich dopravy k nám. Veď len 5% spotreby energií máme z domácich zdrojov. Závislosť od jedného dodávateľa sa znížila, no stále je tu riziko technického zlyhania dodávky energií cezhraničnými sieťami alebo sabotážou.
Toto riziko musíme okamžite znižovať. Bezpečnosť v dodávke energií musí byť zabezpečená rovnako ako bezpečnosť verejnosti existenciou armády a polície.
   Najlepším a najvýhodnejším spôsobom zvýšenie energetickej bezpečnosti je zníženie spotreby energií. Tento proces prebieha zatepľovaním domov a bytov a využívaním energeticky úsporných spotrebičov. No má svoje hranice.
   Dôležitou cestou zvýšenia energetickej bezpečnosti je zníženie závislosti na dovoze uhlia, ropy a plynu. To, čo dovážame, môžeme takmer úplne nahradiť tým, čo dokážeme vyprodukovať doma. Okrem vodných, fotovoltaických a veterných elektrární je to najmä využitie biomasy. Máme jej dostatok a stále sa obnovuje. Aj v Pezinku a pritom ju nevieme racionálne využiť pre seba.
   Mesto vytvorilo podmienky na uskladnenie orezov z viniča a iných drevín. Po ich naštiepkovaní sa zmenia na kvalitné palivo na výrobu tepla. V mnohých mestách na Slovensku sa štiepka používa na výrobu tepla v kotolniach na centrálne zásobovanie teplom. V Pezinku štiepku vyrábame, no spotrebováva sa v iných mestách.
   Túto možnosť má aj Pezinok. Je pripravený projekt rekonštrukcie kotolne na sídlisku Sever, ktorého súčasťou je aj inštalácia kotla na spaľovanie drevnej štiepky. Realizácia tohto projektu bude významným medzníkom v zvýšení bezpečnosti dodávky tepla a teplej vody pre významný počet obyvateľov mesta. Ak z akéhokoľvek dôvodu bude zastavená dodávka zemného plynu, obyvatelia napojení na kotolňu Sever budú mať zabezpečené teplo aj teplú vodu.
   Využívanie drevnej štiepky má aj významný stabilizačný vplyv na cenu tepla, pretože cena drevnej štiepky je podstatne stabilnejšia ako cena zemného plynu. Zemný plyn zatiaľ je a má prijateľnú cenu. So znižovaním jeho zásob a zvyšovaním rizík jeho dopravy k spotrebiteľom bude však jeho vzácnosť, a tým i jeho cena, rásť. Pritom zdroje na výrobu drevnej štiepky máme, stále sa obnovujú a máme ich doma.
   Považujem preto za potrebné, aby sme všetci podporovali opatrenia na zvýšenie energetickej bezpečnosti a aby sme znižovali vlastnú spotrebu energií. Vráťme sa k pôvodným zdrojom energie a využívajme tie, ktoré sa opakovane vytvárajú u nás doma. Budeme menej závislí na dovoze energií a ešte aj ušetríme.
   Pokrok vo vede a technike a spoločenské zmeny, ktoré vďaka tomu nastali, náš život významne zmenili k lepšiemu. Priniesli však aj nové obmedzenia a riziká, ktorým musíme čeliť. Vyriešiť väčšinu z nich je nad naše možnosti, no je v našich silách správať sa racionálne pri výrobe a spotrebe energií.

Ing. Ján Matuský Inštitút pre energetickú bezpečnosť

 


Ohodnoťte článok: