Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých

Apríl 2015 / Prečítané 781 krát

   Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania, zneužívania moci, fyzického, psychického a sexuálneho nátlaku. Násilie nie je konflikt (ako napríklad hádka). V konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie znamená, že jedna strana zneužíva svoju prevahu moci. Podľa údajov polície až 70% násilných trestných činov, v ktorých bola obeťou žena, bolo spáchaných v domácnosti. Domáce násilie sa vyskytuje omnoho častejšie než násilie páchané na verejnosti. Násilie páchané na ženách a deťoch v rodine sa týka nás všetkých, spoločnosť nesmie tolerovať násilie, pretože násilie môže zasiahnuť každého človeka, a týka sa teda všetkých.
   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo národnú bezplatnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, je to bezplatná non-stop linka. Národná linka pre ženy je dostupná všetkým ženám, teda aj tým, ktoré majú sťažených prístup k potrebným k informáciám, majú zdravotný alebo iný hendikep.

 

Mgr. Martina Valková, vedúca OŠaSS

 


Ohodnoťte článok: