Sociálna poradňa

Apríl 2015 / Prečítané 790 krát

   V poslednom období máme v manželstve vážne problémy. Rozmýšľam nad rozvodom, ale s manželom sa o tom nedá hovoriť. Je podráždený až agresívny. Vyhráža sa mi, že zbalí syna a spolu s ním odíde preč a viac ho neuvidím. Ako v tom môžem manželovi zabrániť?
   Pokiaľ súd neupraví práva a povinnosti k dieťaťu, majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti. To znamená, že do doby, pokiaľ nemáte v rukách právoplatné rozhodnutie súdu, nemáte legitímny nástroj, ako otcovi v tom zabrániť. Preto je na mieste ešte predtým alebo aj súbežne s návrhom na rozvod podať návrh na predbežné opatrenie, v ktorom budete žiadať zveriť dieťa do svojej starostlivosti, otca zaviazať platením výživného a tiež požiadate o úpravu styku otca s dieťaťom. Je potrebné, aby ste svoj návrh dobre zdôvodnili. Opíšte celé svoje spolužitie: kedy nastali problémy, z čoho pramenia, ako na vzniknutú situáciu reaguje dieťa.
   Návrh a predbežné opatrenie ako aj na rozvod manželstva si môžete napísať sama, ale vo vašom prípade by bolo vhodnejšie navštíviť advokátsku kanceláriu.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: