Predstavujeme poslancov MsZ

Apríl 2015 / Prečítané 1467 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku. 
   V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:
Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. poslanec za volebný obvod č. 3

   Som v komunálnej politike od roku 1994. Bol som viceprimátorom mesta (1994 – 1998), bol som poslancom mestského zastupiteľstva a zároveň prednostom Okresného úradu v Pezinku, opäť poslancom a v minulom roku, po 4 ročnej dobrovoľnej prestávke, som sa znova uchádzal o dôveru spoluobčanov. Vždy som kandidoval za volebný obvod č. 3, do ktorého patrí najväčšie pezinské sídlisko, dve základné a dve materské školy a priľahlé ulice s individuálnou výstavbou. Samosprávny princíp a vznik demokratických obecných a mestských samospráv pokladám za jeden z kľúčových výsledkov Novembra 1989. Komunálna politika je politikou bezprostredného kontaktu občana a zastupiteľa, je priestorom, v ktorom sa občan a jeho volený zástupca nemôžu jeden druhému vyhnúť. Práve to ma vždy na tomto type verejnej činnosti priťahovalo. Tak na mestskej úrovni, ako aj na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja, v zastupiteľstve ktorého pracujem už druhé volebné obdobie.
   Do Mestského zastupiteľstva v Pezinku som spolu s priateľmi z iniciatívy Spoločne pre Pezinok vstupoval s viacerými cieľmi. Ich zjednocujúcim princípom je transparentný výkon samosprávnych kompetencií, a to tak na úrovni volených reprezentantov samosprávy, ako aj na úrovni výkonnej zložky, ktorú predstavuje mestský úrad. Svoju pozornosť som od začiatku funkčného obdobia sústredil na postupné presadzovanie volebného programu našej iniciatívy a v jej rámcoch aj programu môjho vlastného. Na prvom mieste ide o problematiku samosprávnych škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mesta. Som predsedom komisie školstva a za podstatnú výzvu pre seba i pre zastupiteľstvo pokladám riešenie problémov, ktoré má ZŠ s MŠ na Oreší. Ruka v ruke s tým ide záujem o mesto ako kultúrny priestor, s dôrazom na tú jeho časť, ktorú v zastupiteľstve zastupujem. Sídlisko Sever a jeho priľahlé ulice potrebujú opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest, pravidelnú údržbu verejnej zelene a verím, že sa toho všetkého dočkajú. Aktivity, ktoré otvorila práca poslancov v minulom období, predstavujú kvalitné východisko aj pre aktuálne funkčné obdobie. Nemôžem a nechcem tu rekapitulovať svoj volebný program, preto sa pristavím pri momente, ktorý stál pri novom usporiadaní mestského zastupiteľstva po vlaňajších voľbách. Prežili sme nesmierne agresívnu a bezohľadnú volebnú kampaň, ktorej dozvuky ešte stále počuť. Teraz hľadáme cestu k rozumnej spolupráci. Urobím všetko pre to, aby to, čo sa tak nešťastne začalo, malo lepší koniec a aby sme o štyri roky odovzdali novému zastupiteľstvu mesto v rovnako dobrej kondícii, v akej sme ho prevzali, krajšie, pokojnejšie a menej traumatizované.

 

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc


Ohodnoťte článok: