Schôdza nevidiacich a slabozrakých

Apríl 2015 / Prečítané 1234 krát

   Dňa 11. 4. 2015 sa v Integrovanom klube v grinavskej časti mesta uskutočnila hodnotiaca členská schôdza Únie nevidiacich a slabozrakých z okresov Pezinok, Malacky a Senec. Vyhodnotenie činnosti za rok 2014 predniesol a zhodnotil predseda výboru UNSS pán Milan Košík. Zároveň predložil návrh plánu činnosti Únie na rok 2015, ktorý členovia schválili. Mesto na tomto rokovaní zastupoval viceprimátor Ing. Ján Čech. Ten vo svojom vystúpení odovzdal pozdrav primátora a vedenia mesta Pezinok. Vyjadril sa k činnosti Únie, ako vnímame jej pôsobenie v našom meste. Poďakoval za doterajšiu dobrú spoluprácu a zaželal veľa úspechov v ďalšej práci. Rokovania sa zúčastnil aj krajský predseda únie nevidiacich a slabozrakých Ing. Ján Cesnek. Ten vo svojom vystúpení mimo iného vyslovil veľké poďakovanie mestu Pezinok za vytváranie veľmi dobrých podmienok pre prácu Únie v Pezinku a za veľmi dobrú spoluprácu pri poriadaní rôznych akcií. Po diskusii schôdzu ukončil predseda výboru pán Milan Košík.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: