Seniori bilancovali

Apríl 2015 / Prečítané 951 krát

   Jarné obdobie je v živote klubov, inštitúcií a organizácii, okrem iného, aj časom bilancovania predchádzajúceho roku. V Pezinku sa preto uskutočnilo niekoľko výročných členských schôdzí, najmä našich Klubov dôchodcov.
   V marci sa uskutočnili aj výročné členské schôdze Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v Integrovanom klube v grinavskej časti mesta, ktorých sa zúčastnil viceprimátor Miloš Andel. Dňa 25. marca sa v Pezinskom kultúrnom centre bola hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorej súčasťou bola aj správa o činnosti a to dokonca za ostatné tri roky. Členom ZO JDS sa prihovoril primátor Oliver Solga.
   Štandardnými bodmi týchto stretnutí boli vyhodnotenia bohatej činnosti za uplynulý rok, návrh plánu činnosti na rok 2015, ale aj výsledky hospodárenia, poďakovania jednotlivým členom či gratulácie jubilantom.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: