Kanalizácia povolená

Apríl 2015 / Prečítané 1349 krát

   Realizácii kanalizácie v grinavskej časti mesta už nič nestojí v ceste, pretože Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal verejnou vyhláškou povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.
   Toto povolenie nadobudlo právoplatnosť 13. marca tohto roku. Po doručení povolenia na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť môže byť žiadosť mesta na vybudovanie kanalizácie zaradená do budúcoročného plánu investičných akcií tejto spoločnosti. Vydaním „stavebného“ povolenia sa tak ukončila viac ako päťročná snaha vedenia mesta na projektovej dokumentácii, identifikácii a vysporiadaní majetku a procese pripomienkovania a záverečného povolenia stavby. Zostáva len veriť, že vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zaradí do svojho investičného plánu vybudovanie kanalizácie v grinavskej časti mesta už budúci rok.

 

(ra)