Invazívne rastliny sú vážne nebezpečenstvo

Apríl 2015 / Prečítané 1813 krát

   Boľševník obrovský, krídlatka sachalínska či japonská, zlatobyle -kanadská aj obrovská, to sú názvy len niekoľkých invazívnych, agresívnych rastlín, ktoré sú na našom území nepôvodné, rýchlo sa šíria a sú aj zdraviu nebezpečné. Menia vzhľad krajiny, znižujú je biodiverzitu, mnohé obsahujú toxické látky nebezpečné pre človeka i zvieratá. V máji minulého roka bol rozšírený zoznam týchto rastlín a prijatá novela zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, ktorá určuje spôsoby nakladania s nepôvodnými a invazívnymi druhmi rastlín, ale určuje aj povinnosti vlastníkov či užívateľov pozemkov na vlastné náklady ich odstraňovať a zamedzovať ich šíreniu. Keďže tento problém sa vo veľkej miere týka aj nášho mesta, pristúpili sme k vypracovaniu stratégie, ktorá zmapuje súčasný stav a prijme opatrenie na aplikáciu tohto zákona a jeho realizáciu v praxi. Mestské zastupiteľstvo už odsúhlasilo kúpu traktora s prídavným zariadením aj na likvidáciu týchto rastlín.
   Upozorňujeme občanov Pezinka, majiteľov pozemkov, lúk a vinohradov, že im rovnako vznikla táto zákonná povinnosť a jej plnenie bude kontrolované obcou a orgánmi Štátnej ochrany prírody SR. Preto práve teraz, v jarných mesiacoch, je vhodný čas na odstraňovanie invazívnych rastlín a ich likvidáciu alebo aspoň eliminovanie ich rastu pravidelným kosením, použitím krovinorezov alebo zaoraním. Absolútna likvidácia je však možná až likvidáciou koreňového systému spomínaných rastlín.

 

(ra)