Učitelia oslavovali

Apríl 2015 / Prečítané 1412 krát
   Ako je už v našom meste dlhoročnou tradíciou, aj tento rok pozval primátor mesta Oliver Solga pezinských učiteľov na oslavu Medzinárodného dňa učiteľov do Pezinského kultúrneho centra. Súčasťou poďakovania za namáhavú prácu je darček v podobe divadelného predstavenia. Tentokrát to bol herecký koncert Zuzany Krónerovej, ktorá po predstavení prišla medzi pezinských učiteľov, aby sa im krátko prihovorila a zablahoželala k ich sviatku. Po slávnostnom príhovore primátor odovzdal ocenenia za obetavú a dlhoročnú prácu piatim učiteľkám. V tomto roku ocenenia získali panie Bronislava Noskovičová, Katarína Horváthová, Gabriela Groschmidtová, Mária Nogová a Mária Hutníková. Srdečne blahoželáme.
 
(ra)