Akcia Kláštory

Apríl 2015 / Prečítané 812 krát
   65. výročie Akcie Kláštory, nazývanej aj „barbarská noc“ z 13. na 14. apríla 1950, počas ktorej komunistický režim násilne vyviezol rehoľníkov z kláštorov, si 10. apríla 2015 v Kapucínskom kláštore v Pezinku pripomenula Konfederácia politických väzňov Slovenska. Tento deň je zároveň pamätným dňom Slovenskej republiky ako „Deň nespravodlivo stíhaných.“ V kláštore kapucínov v Pezinku bol v roku 1950 zriadený internačný alebo kárny kláštor pre rehoľných predstavených a tzv. reakčných rehoľníkov, ktorí boli považovaní za najnebezpečnejších a týmto spôsobom boli izolovaní od ostatných rehoľníkov. Následne boli v tomto kláštore preškoľovaní rehoľní bohoslovci, ktorí boli v preškoľovacom kláštore v Kostolnej a na nútených prácach na stavbe Priehrady mládeže označení za nepreškolených a neprevychovaných. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol saleziánsky kňaz don Alojz Ondrejka z Bardejova a homíliu predniesol bývalý klerik Spoločnosti Božieho Slova o. František Fedor zo Šarišských Michalian. Obaja si zaspomínali na pobyt v Pezinku – A. Ondrejka priniesol svoj denník, ktorý si tu písal a F. Fedor upozornil na sakristiu, v ktorej tajne skladal rehoľné sľuby. Spolu s nimi koncelebroval ďalší účastník Akcie K – saleziánsky kňaz a rodák z Pezinka don Štefan Šilhár a prítomný bol aj diakon dp. Emil Moravčík, ktorý prežil Akciu K ako klerik Spoločnosti Božieho Slova. Všetkých v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice privítal miestny kapucínsky kňaz P. Tomáš Konc. Po sv. omši sa konala pietna spomienka pri pamätnej tabuli pred kláštorom, kde sa prihovoril primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Panychídu za zosnulých internovaných rehoľníkov odslúžil o. František Fedor. Napokon všetci prítomní zaspievali pieseň „Na ceste nášho žitia ktože nás povedie?“, ktorú si počas internácie v Pezinku spievali saleziánski klerici a ktorá sa dodnes v Pezinku spieva pri pohreboch.
 
Peter Sandtner
 

Ohodnoťte článok: