Spoločenská kronika

Marec 2015 / Prečítané 2240 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Oliver Šebej 27.1.
Zoja Bartošová 28.1.
Melanie Buday 29.1.
Hanka Melišková 29.1.
Teodor Petrek 1.2.
Hugo Barinka 2.2.
Olívia Šebeková 4.2.
Juraj Hajnovič 5.2.
Ľuboš Dobšovič 6.2.
Matej Butaš 8.2.
Marcela Tichá 12.2.
Alexander Frič 13.2.
Marko Kapoun 13.2.
Stela Bednáriková 14.2.
Sarah Tengeriová 16.2.
Zuzana Vereská 16.2.
Martin Popluhár 17.2.
Alina Dobrocká 20.2.
Stella Biznárová 21.2.
Dávid Macejkovič 21.2.
Katarína Luptáková 22.2.
Ester Tomeček 22.2.
Emma Marke 23.2.
Alex Babkovič 27.2.
Andrea Smoleňáková 27.2.
Simona Smoleňáková 27.2.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Matúš Spál  Martina Vincúrová
Ing. Peter Mihálik  Ing. Veronika Hrdličková
Peter Pacek  Ivana Rigaňová
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Pavol Pipíš  53 r.
Ján Fraňo  76 r.
Mária Kellermanová  88 r.
Eva Hagarová  71 r.
Františka Glvačová  74 r.
Ján Zápražný  55 r.
Juliana Krajčírová  84 r.
Helena Amzlerová  82 r.
Zlatica Paulíniová  68 r.
Margeta Ondrejkovičová  87 r.
Mária Polláková  57 r.
Jaroslav Popluhár  76 r.
Eva Kovačovská  58 r.
Rozália Lindtnerová  73 r.
Mária Okonová  86 r.
Pavel Skovajsa  88 r.
Ing. Ján Zemeník  51 r.
Anna Adamcová  85 r.
Irena Vendelingová  91 r.
Mária Zámečníková  85 r.
Terézia Köplingerová  64 r.
Miroslav Žigrai  48 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Ján Pilát

 1.3.

Ing. Jozef Turňa

 4.3.

Pavel Macko

 5.3.

Hana Slimáková

 5.3.

Helena Hupková

 9.3.

Igor Cehlár

 12.3.

Šárka Lefnerová

 13.3.

Jozef Zemko

 15.3.

Miroslav Gavalec

 15.3.

Imrich Podhora

 16.3.

Jozef Zelenák

 16.3.

Jozef Balážik

 22.3.

Elena Slimáková

 25.3.

Mária Malíšková

 26.3.

Viera Chvosteková

 27.3.

Mária Karelová

 27.3.

Alžbeta Sládková

 29.3.

Hermína Ďurčeková

 31.3.

75-roční

Magdaléna Kollárová

5.3.

Bohdan Juráni

7.3.

Anna Sejčová

9.3.

Martin Starna

9.3.

Ľudovít Nagy

15.3.

Matej Chrappa

24.3.

Eva Bonková

 24.3.

Jozef Miškovský

26.3.

Jozef Bulík

27.3.

Ľudmila Chrappová

29.3.

80-roční

František Kanka

 1.3.

MVDr. Peter Weiss

 9.3.

Jozef Šuran

 22.3.

85-roční

Pavla Handreichová

 9.3.

Jozef Trubár

 13.3.

91-ročná

Jozefína Klátilová

 16.3.

92-ročné

Jozefína Lackovičová

 9.3.

Marta Dvořáková

 22.3.

95-ročný

Ján Kurtiš

 23.3.


Ohodnoťte článok: