Poďakovanie

Marec 2015 / Prečítané 944 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli 9. 3. rozlúčiť s našou drahou
Máriou ZÁMEČNÍKOVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Dcéry Darina a Marta s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 26. 2. 2015 rozlúčiť s našou drahou
Rozáliou LINDTNEROVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina
 


Ohodnoťte článok: