Svetový deň sprievodcov Pezinku

Marec 2015 / Prečítané 1164 krát

   Je už tradíciou usporiadať besedu pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov, ktorý sa v kultúrnom svete pripomína záverom februára. Aj v tomto roku pripravil Klub sprievodcov besedu, ktorá sa s podporou mesta konala v priestoroch Domu kultúry. Predseda klubu sprievodcov P. Ronec privítal medzi členmi klubu a ich fanúšikmi vzácnych hostí prof. JUDr. Ľudmilu Novackú z Ekonomickej univerzity Bratislava a Mgr. Mariána Bilačiča, dlhoročného predsedu slovenských sprievodcov. Na úvod pripomenul, že v tomto roku sa dovršuje už desiaty rok činnosti klubu v prospech mesta Pezinok a jeho občanov.
   Hlavný referát predniesla prof. Novacká. Témou bol cestovný ruch a sprievodcovská činnosť a možnosť vzdelávania sprievodcov v rámci EÚ a Bratislavy. Besedy sa zúčastnil aj Mgr. Bilačič a v mene vedenia mesta pozdravil hostí Ing. Miloš Andel. Spoločne s kurátorom výstavy P. Ronecom a prof. Novackou a Mgr. Bilačičom slávnostne otvorili výstavu, ktorú pripravili členovia výboru klubu.Výstava prezentoval fotografie na tému činnosti klubu sprievodcov za uplynulé obdobie a je prístupná verejnosti v mesiaci február a marec 2015.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: