Pezinský letný kúpeľ z roku 1924

Marec 2015 / Prečítané 979 krát

   Azda niet Pezinčana v najlepších rokoch, ktorý by nespomínal na bývalé kúpalisko pri Zámku. Menej pamätníkov má jeho predchodca, letný kúpeľ, ktorý na rovnakom mieste vybudovalo mesto Pezinok v roku 1924.
   Prvým predpokladom výstavby letného kúpeľa bol dostatočný pozemok, na ktorom by nová mestská atrakcia stála. Jeho súčasťou sa stali aj dve parcely, pôvodne patriace do zámockého parku, o celkovej rozlohe 160 štvorcových siah (cca 580 m2). Mestu ich bezodplatne poskytol gróf Ján Pálffy st. Podmienkou bolo úplné oddelenie kúpeľa výstavbou pevného múru, samostatného vchodu z ulice a údržba a čistenie prítokového kanála. Od mesta za to gróf požadoval uznanie práva na uzavretie panského parku a vrátenie 2 bričiek a nábytku, zabavených mu ešte v roku 1919.
   Výstavbu letného kúpaliska považovalo mesto s viac ako 5 tisíc obyvateľmi za veľmi potrebné.
S odvolaním sa na zdravotné dôvody vnímalo ako dôležité zabezpečiť pre miestne obyvateľstvo, vojsko i robotníkov možnosť osviežiť sa, navyše, keď sa v blízkom okolí žiaden kúpeľ ani rieka nenachádzali. Na napĺňanie bazéna sa mala použiť potočná voda. Tú Pezinok inak nevyužíval a pre potreby kúpeľa bola vhodná – vďaka sile mlynských kolies mala dostatočný spád. Pre každodennú potrebu využívalo mesto studne, v ktorých bol dostatok vody. Nevyhnutné lekárske osvedčenie potvrdilo, že pezinská voda je zdravá, nehrozí z nej žiadna nákazlivá choroba a všeobecne žiadna nákaza nebola v meste zaznamenaná. 
   Na práce spojené s výstavbou letného kúpaliska si mesto nechalo vypracovať cenové ponuky. Tieto zahŕňali jednak zemné a tesárske práce, jednak betonárske a železobetonárske práce a s nimi spojené potrebné úpravy terénu. Na ne dostalo mesto ponuky od firmy „Pittel & Brausewetter, beton- a železobetonový staviteľský podnik Bratislava“ (54 078 Kč), „Českomoravská stavebná společnost“ (50 482 Kč) a „Ing. Artur Komlós, podnikateľ pre beton- a železobetonové stavby Bratislava“ (44 589 Kč).
   Mestská finančná komisia a následne i zastupiteľský zbor prijali návrh staviteľa Komlósa, ktorý sa napokon zaviazal vybudovať kúpeľ za 40 318 Kč.
   Celkový rozpočet počítal s výdavkami vo výške 82 311 Kč a nemal zaťažiť dane platiace obyvateľstvo. Výstavba mala byť financovaná z úspor mesta, aktuálneho rozpočtu roka 1924 a subvencie požadovanej od ministerstiev zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Mesto zabezpečilo na výkopové práce a úpravy terénu miestne nezamestnané robotníctvo.
   Letný kúpeľ bol otvorený 15. mája 1925. Hneď v úvode v ňom dostala vlastný priestor a čas pezinská školopovinná mládež – dievčatá mali nový bazén k dispozícii dve hodiny každú stredu a chlapci každý piatok. Prvým plavčíkom sa stal Rudolf Hauke, bývalý príslušník rakúsko-uhorského námorníctva, odborne vyškolený učiteľ plávania a masér.
   Kúpeľ slúžil Pezinčanom viac ako dve desaťročia. V roku 1949 rozhodol národný výbor o výstavbe novej kúpeľnej budovy a letného kúpaliska. Toho „nášho“.

 

Petra Pospechová Mestské múzeum v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: