S poéziou štúrovských básnikov

Marec 2015 / Prečítané 1198 krát

   Dňa 13. marca 2015 dopoludnie v našom zariadení DSS a ZPS Hrnčiarska 37, Pezinok patrilo básňam, piesňam a hovorenému slovu. V kultúrnom programe venovanom 200. výročiu narodeniu Ľudovíta Štúra vystúpili obyvatelia DSS pani Anna Lackovičová, Emília Topková, Mária Gavenčiaková, Alojz Sloboda a členky Matice Slovenskej pani Helenka Slamková a Mária Kopítková. V úvode sme sa oboznámili so životom Ľ. Štúra a jeho literárnou tvorbou. Pásmom básní od Andreja Sládkoviča, Janka Kráľa, a Ľudovíta Štúra potešili všetkých. Recitovanie sa striedalo s piesňami o rodnom kraji v podaní pána Slobodu s básňami o vlasti. V závere stretnutia sme si pripomenuli sviatok žien. Známu pieseň o matkách zaspieval pán Sloboda a dojímavú báseň citlivo zarecitovala Helenka Slamková. Všetky prítomné ženy sme obdarovali kvetinami. Ďakujeme členkám Matice slovenskej pani Slamkovej a Kopítkovej za spoluprácu a účasť na veľmi peknom spoločnom stretnutí.

 

Dana Hreusová, DSS a ZPS

 


Ohodnoťte článok: