Milí priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa!

Marec 2015 / Prečítané 762 krát

   Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2 % dane z príjmu za rok 2014 ?
Pomôžte žiakom ZUŠ E. Suchoňa a poukážte danú sumu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa,
M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok
OČO: 42259207
Č. účtu: SK7602000000003085569258


Získané finančné prostriedky použijeme na:
- Potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
- Podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- Pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

   Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na: www.zuspezinok.sk
   Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2015 daňovému úradu v mieste bydliska.

 

Ďakujeme

 


Ohodnoťte článok: