Pozvánka na výstavu – Kupecký v Brne

Marec 2015 / Prečítané 746 krát

   Moravská galéria v Brne pripravila vo svojom výstavnom programe skutočnú umeleckú lahôdku. Je ňou výstava „Kupecký - Majster a jeho okruh“ nainštalovaná v Miestodržiteľskom paláci. Na výstave sú prezentované Kupeckého diela pochádzajúce z českých a slovenských zbierok. Zastúpení sú aj jeho žiaci, súčasníci a nasledovníci. Moravská galéria a Masarykova univerzita vydali aj dvojzväzkové dielo zásadného významu, ktoré sa v prvom zväzku venuje tvorbe Jána Kupeckého a v druhom diele okruhu maliarov a grafikov, ktorí mali ku Kupeckému blízko ľudsky aj umelecky, alebo sa jeho tvorbou inšpirovali. Knihu napísal najväčší odborník na Kupeckého dielo profesor Eduard A. Šafařík, významný taliansky umenovedec českého pôvodu a mimochodom tiež čestný občan nášho mesta. Kniha je doteraz najobsiahlejším a najdôležitejším súborom znalostí o živote a diele tohto významného barokového maliara – portrétistu, ktorý sa narodil v roku 1666 v Pezinku. Je možno trochu na škodu veci, že kniha vyšla len v nemeckom jazyku, ale bohatá obrazová príloha stačí na to, aby sme si urobili obraz o Kupeckého umeleckých kvalitách a veľkosti a význame jeho maliarskeho diela.
   Nevšedná výstava potrvá v Brne do polovice mája tohto roku.

 

(OS)

 


Ohodnoťte článok: