Tri námety z Akadémie tretieho veku

Marec 2015 / Prečítané 732 krát

   Táto inštitúcia ATV píše svoju históriu v meste Pezinok už celé desaťročie. Za tú dobu sa v školských laviciach ZŠ Fándlyho vystriedal nemalý počet vzdelávaniachtivých občanov z väčšej časti v postproduktívnom veku. Ku cti zabezpečovateľov takejto formy vzdelávania slúži, že okruhy tém vždy určovali samotní záujemcovia o vzdelávanie. Myslíme si, že rozhodujúcim kritériom pri výbere študijných odborov vždy bola a stále je možnosť využívania nadobúdaných znalostí získavaných hoci aj na sklonku života.
   Samozrejme, že my všetci, ktorým ATV vstúpila do života, sme vďační mestu Pezinok za ponúknutú možnosť sebarealizácie, hoci obmedzovanej vekom. S tým bezpochyby súhlasia všetci absolventi všetkých odborov.
   A prečo je tomu tak? Lebo štúdium na ATV je fantastickým dobrodením mesta ponúkané jeho starším občanom. Vnáša tú najhodnotnejšiu kvalitu do všedných dní starých ľudí. Umožňuje nadviazať nové priateľstvá, dáva možnosť pookriať nalomenému duchu, chráni často iba posledné zvyšky ľudskej sebaúcty, kladie odpor nepriateľskému strašiakovi všetkých starcov s menom Alzheimer.
   Od roku 2010 bola do študijných plánov zaradená aj Angličtina. V tomto roku 2015 je naša skupina už štvrtá, ktorá sa chystá štúdium predpísaným spôsobom ukončiť. Dvojročné štúdium umožnilo vzájomné stretávanie sa s vynikajúcou, pre výučbu zapálenou učiteľkou Ing. Alenkou Dirti a jej pričinením aj s anglickým jazykom dokopy viac ako 50 krát. Dostatočný počet stretnutí na to, aby sme si mohli obľúbiť „týčerku“ aj angličtinu. Lebo anglický jazyk je možné si obľúbiť! Napokon, tak ako každý iný jazyk.
   Avšak štúdium cudzieho jazyka na ATV je trúfalosťou schopnou vytrestať neskromných odvážlivcov. Ono vlastne – takéto štúdium tých odvážlivcov trestá po celú dobu štúdia. Ak by si ktokoľvek z nás opovážil v období medzi semestrami prestať sa angličtinou zaoberať, pozabúdali by sme strašne veľa z toho mála, ktoré sme si dokázali... vryť? ...do pamäti. Lebo je pravda, že: „vedomosti získané v mladosti sú akoby vytesané do skaly zatiaľ čo vedomosti získavané v starobe sa vpisujú iba do piesku na brehu mora“
   Každé štúdium vzdeláva a nadobudnuté vzdelanie sa dožaduje následného uplatnenia. Ani v našom prípade nás, absolventov dvojročného štúdia anglického jazyka nemusí naše koketovanie s angličtinou nevyhnutne skončiť nezdarom. Nezdarom by bola inaktivita po ukončení štúdia, a preto ponúkame celkom tri námety smerujúce k povzbudeniu záujmu o tento študijný odbor aj v ďalšom období.

1.námet – výzva!
   Radi by sme niekedy na konci školského roka zorganizovali zájazd do Londýna, aby sme „vyskúšali“ Angličanov, či nám budú rozumieť. Za päť rokov výučby je nás asi 50 absolventov. Vy, ktorí by ste mali o zájazd záujem, dajte o sebe vedieť na čísle 033/642 30 66, alebo 0949 560 567

2.námet - prosba!
   Páni radní!, kompetentní a splnomocnení! Dovoľte nám pokračovať na ATV v štúdiu angličtiny aj v treťom roku. Pocvičili by sme sa v ňom vo veľmi potrebnej konverzácii cielenej na tému: „ Sprevádzanie zahraničných hostí pamätihodnosťami mesta a okresu Pezinok “ . Naša pani učiteľka Ing. Ditri nám prisľúbila, že nám v našom snažení bude nápomocná za rovnakých podmienok ako má v riadnom roku výučby.

3:námet – povzbudenie!
   Právnici, znalí anglického jazyka pomôžte nám s legislatívou pri zakladaní Klubu prateľov anglického jazyka! Učitelia, ktorých vedomosti angličtiny dokážu uživiť - aj vy predsa angličtinu milujete! Pomôžte nám vytvoriť prostredie, v ktorom sa bude možné v angličtine zdokonaľovať! Ste Pezinčania - urobte to pre Pezinok! Chceme sa s vami a niekedy aj bez vás sporadicky stretávať niekde v kaviarni, alebo v reštaurácii. Prichystáme si na vás otázky a vy sa s nami o svoje vedomosti podelíte. V súčasnosti máme iba hmlisté predstavy o fungovaní Klubu ale veríme, že „naša dobrá vôľa všetky prekážky zdolá“! Lebo: čo my vieme, akí správni spoluobčania, vzdelaní v jazykoch a kvalitní v človečenstve prídu po nás?

 

Za kolektív spolužiakov - Ing. Ján Kováč

 


Ohodnoťte článok: