Sociálna poradňa

Marec 2015 / Prečítané 1260 krát

   Starám sa o ťažko chorého 54 ročného brata. Pred rokmi mu diagnostikovali schizofréniu. Nevládzem sa ďalej o neho starať, chcem mu vybaviť ústav. Ako mám postupovať?
   Brata môžete umiestniť v niektorom z Domovov sociálnych služieb. Pred tým je však potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na takúto sociálnu službu na Bratislavskom samosprávnom kraji. Všetky potrebné tlačivá (žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu) sú k dispozícii na stiahnutie na ich webovej stránke, prípadne si ich môžete vyžiadať osobne v uvedenom úrade. Po posúdení vašej žiadosti vám vydajú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na takúto sociálnu službu. S týmito dvomi dokladmi sa potom môžete uchádzať v niektorom z domovoch sociálnych služieb. K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ešte doložiť Vyhlásenie o majetku s overeným podpisom (tlačivo nájdete na webovej stránke domova sociálnych služieb) a fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: