Mesto Pezinok

Marec 2015 / Prečítané 1294 krát

 obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „právnik MsÚ“
 

 s týmito kvalifikačnými predpoklady a požiadavkami:
 VŠ vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta, bezúhonnosť, práca s PC. Vítaná prax v oblasti súkromného práva (najmä: Občianskeho súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka). Mzda a nástup dohodou. Žiadosti spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov treba doručiť na adresu Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne, resp. na e-mailovú adresu
msu@msupezinok.sk  v termíne do 20.04.2015. Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ (miroslav.sebesta@msupezinok.sk , 033 / 69 01 111). Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.


Ohodnoťte článok: