Teplovod a rozkopávky

Marec 2015 / Prečítané 1179 krát

   S príchodom jari spoločnosť Termming ako dodávateľ tepla z mestských centrálnych zdrojov začala s úpravami verejných priestranstiev. Postupne nám, po rozsiahlej rekonštrukcii tepelných rozvodov, ktorá sa realizovala v minulom roku, miznú provizórne lávky a kopy zeminy na sídliskách Sever, Juh a Za hradbami. Mesto Pezinok dohodlo so spoločnosťou harmonogram týchto prác. Súčasťou úprav bude nielen vyrovnanie zeminy s následným zatrávnením, ale aj osadenie lavičiek a úprava chodníkov a komunikácií. Spoločnosť Termming zabezpečí výmenu dosiek na lavičkách na sídlisku Sever a prispeje k vylepšeniu detských ihrísk. Samozrejme, že všetky práce po konkrétnych lokalitách budú postupne kontrolované a preberané pracovníkmi mesta. Práce by mali byť ukončené v priebehu letných mesiacov.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: