Upozornenie

Marec 2015 / Prečítané 729 krát

   Mesto Pezinok v tomto čase vykonáva výmenu piesku na detských ihriskách a chystá rekonštrukcie a opravy poškodených častí. Pri tejto príležitosti chceme požiadať občanov, aby neosádzali na detské ihriská v majetku mesta žiadne hracie prvky, preliezačky, kĺzačky a podobne. Oceňujeme snahu niektorých občanov doplniť ihriská vlastnými zdrojmi, ale, žiaľ, väčšinou sa jedná o prvky, ktoré sú síce dostupné v obchodoch, ale nemajú požadovaný certifikát. Pri pravidelnej kontrole hygienikov a inšpektorátu práce sme za tieto necertifikované prvky sankcionovaní. Prosíme preto, aby v budúcnosti akákoľvek iniciatíva realizovaná na detských ihriskách v majetku a správe mesta bola konzultovaná s oddelením životného prostredia MsÚ v Pezinku.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: