Nové komisie už pracujú

Marec 2015 / Prečítané 1357 krát

   Na prvom riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Pezinku boli schválené tieto pracovné komisie:

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
Predseda: Juraj Pátek, podpredseda: Marián Šipoš, Ján Matuský, Pavol Hodák, Igor Strečko, Peter Kadlec, Kvetoslava Šrbová, Igor Hianik

Komisia ekonomiky, financií a podnikania
Predseda: Miloš Andel, podpredseda: Elena Žárska, Mário Branný, Tomáš Pitoňák, Igor Stručka, Katarína Valenteová, Roman Mács, Mária Mifková, Michal Svátek

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
Predseda: René Bílik, podpredseda: Božena Mizerová, Ľubomír Pajtinka, Anton Eliáš, Martin Dulaj, Elena Matuská, Elena Jurčíková, Marián Majer, Katarína Hlavandová

Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Predseda: Marián Pátek, podpredseda: Richard Demovič, Magdaléna Konečná, Iveta Bulavová, Zita Joklová, Elena Žárska, Zlatica Herdová, Kamila Némethová

Komisia kultúry
Predseda: František Féder, podpredseda: Drahomír Šmahovský, Martin Šušoľ, Peter Hýross, Ivan Pullman, Juraj Hanulík, Katarína Popelková, Jozef Mikláš, Kvetoslava Štrbová

Komisia športu
Predseda: Pavel Alexy, podpredseda: Ján Čech, predsedovia alebo nominanti jednotlivých športových klubov, organizácií a združení

Komisia vinohradníctva a vinárstva
Predseda: Gabriel Guštafík, podpredseda: Milan Čech, Ján Hacaj, Oľga Bejdáková, Vladimír Píš, Martin Hrubala, Marek Trubač, Michal Svátek, Gabriela Vojteková

Komisia cestovného ruchu a turistiky
Predseda: Peter Wittgrúber, podpredseda:Viktória Tahotná, Emanuel Noga, Pavol Lukačovič, Eva Lovasíková, Peter Ronec , Martin Šušoľ, Peter Jedinák, Milan Grell

Komisia verejného poriadku
Predseda: Jozef Chynoranský, podpredseda: Adam Solga, Ľubomír Čech, Marián Majer, Vojtech Gottschall, Emil Moťovský, Rudolf Adamčík, Milan Grell, Roman Šmahovský

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Ján Čech, Členovia: Richard Demovič, Miloš Andel, Tomáš Pitoňák, Juraj Pátek

   Komisie majú štatút poradných orgánov mestského zastupiteľstva a plnia aj iniciačnú funkciu. Všetky komisie sa už zišli, niektoré aj opakovane, aby riešili aktuálne problémy.
   Zároveň boli schválení aj noví členovia dvoch dozorných rád spoločností, v ktorých je mesto Pezinok stopercentným vlastníkom.

Dozorné rady:
Televízia Pezinok:
predseda: Adam Solga, podpredseda: Kvetoslava Štrbová, Anton Eliáš, Ľuboslav Choluj, Vladimír Popelka, Ľubomír Morbacher, Jozef Mikláš
Pezinská mestská spoločnosť (poliklinika) - predseda: Ján Čech, podpredseda: František Féder, členovia: Mojmír Kvačala, Vlastimil Dolák, Ján Matuský, Zita Joklová, Milan Grell

Sobášiaci:
Oliver Solga, Miloš Andel, Ján Čech, Jozef Chynoranský, Drahoš Šmahovský, Gabriel Guštafík, Božena Mizerová, Elena Žárska

 


Ohodnoťte článok: