ISRMO úspešne (i menej úspešne) pokračuje

Marec 2015 / Prečítané 870 krát

   Pozitívnou správou je fakt, že budovanie jednej etapy tohto veľkého projektu v celkovej hodnote 1, 7 mil. eur je v záverečnom štádiu. Spomínaným projektom je Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny , ktorá má dve časti, a to na Novomeského ulici a pri materskej škole na Amfiteátri (Na bielenisku). Je tu osadená dlažba, vybudované parkoviská, verejné osvetlenie a pripravené plochy na osadenie detských ihrísk, lavičiek a smetných košov ako i výsadbu stromov a verejnej zelene. Práce vykonáva niekoľko firiem, pričom hlavným realizátorom je spoločnosť Sates z Považskej Bystrice ( stavebné práce), mmcité (mobiliár) a Štúdio 21 ( detské ihriská).
   Bez väčších problémov pokračujú, v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia, aj náročné práce na Základnej škole na Bielenisku. Počas zimných mesiacov tu boli vybudované dve nové učebne a podlahy haly, kuchyne, jedálne a osvetlenie. V súčasnosti sa firma Energetika, stavebníctvo, financovanie venuje vybudovaniu multifunkčného ihriska a oddychových terás. V závere sa bude realizovať nové oplotenie školy a parkovisko pre bezpečný prístup detí, ktoré rodičia vozia do školy automobilom. Firma Aquacom realizuje zateplenie obvodových stien.
   Najväčšie problémy sa doposiaľ vyskytli na Základnej škole Jána Kupeckého. Tu „odskočil“ už druhý „vysúťažený“ zhotoviteľ, ktorý mal realizovať výmenu okien, novú strechu a kompletné obloženie stien celej budovy. Spoločnosť OMOSS odstúpila od zmluvy dokonca po jej podpise ministrom a primátorom, a jej zverejnení, v čase, keď mala nastúpiť na stavenisko.
   Po zložitých rokovaniach podniklo vedenie mesta všetky potrebné kroky k tomu, aby bola vyhlásená nová súťaž a aby sa stihol „šibeničný“ termín rekonštrukcie tejto školy.
   Dňa 19. marca si všetky rozostavané stavby prezrel aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. BSK je garantom realizácie tohto veľkého projektu a stavby chodí pravidelne kontrolovať. Spolu s odbornými pracovníkmi BSK sa župan zaujímal najmä o rozsah prác, štádium ich realizácie a financovanie.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: